На днешния ден в историята  Официални празници 

___________________________________________________________________
Св. мчци Мануил, Исмаил и Савел
___________________________________________________________________
1877 - освободен Свищов **** 1624 - българинът Илия Маринов е изпратен от папата за софийски католически епископ със седалище Чипровци, където тогава живеят мнозина католици. Маринов иде да замести починалия в 1623 г. софийски епископ Петър Солинат, босненски хърват, дошъл в България като католически мисионер още в 1595 г. При епископ Маринов България се откъсва от юрисдикцията на Босненската църква и се въздига в отделна единица - Кустодиа България, която получава същевременно духовното управление на Влашко и част от южна Унгария. В началото на 1626 г. в България има повече от десет хиляди католици, от които повече от две хиляди покръстени от Маринов. Негов приемник е прочутият Петър Богдан Бакшев. Дейността на тримата е част от историята на българските католици през седемнайсети век, а в по-широк смисъл и от историята на целия български народ.