На днешния ден в историята  Официални празници 

___________________________________________________________________
Събор на архангел Гавриил. Преп Стефан Сават
___________________________________________________________________
1878 - разформирова се българското опълчение, което слага началото на Българската народна войска 1878 - в Берлин се сключва мирен договор, между Германия, Австро- Унгария, Франция, Великобритания, Италия, Русия и Турция, с който се отменят постановленията на Санстефанския договор от 3 март същата година **** 1875 - във в."Знаме" Христо Ботев помества статия под заглавие "Турските зверства в Македония", в която пише в увода: "За оплакване е положението на нашите братия в Македония; те теглят там... Наистина всяко притеснение от страна на нашите тирани е за наша полза, за наше свестяване; но когато си гонен и притиснат отвред, когато си затъпкан в калта, когато всички, които те окуражават са насъскани отгоре ти като кучета и гледат на всяка стъпка да те спънат и да те предадат, върви тогава и работи за турчинът, и за себе си, и за народът си. Чудно е, наистина, че нашите братия македонци не са дошли още до апатическо отчаяние при такъв мизерен живот, а все пак работят тайно и явно за своето освобождение изпод турско робство. Това показва, че в нашия робски народ има неизчерпаем източник живи сили, които го поддържат в неговото до немай-къде лошо положение и които най-после ще му дадат възможност да възвърне изново своята изгубена свобода."