start news guide business art entertainment sport
ТЕСТ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ
Теста съдържа 12 елементарни въпроса. Целта е за 3 минути, без помощни средства(лист, молив, химикал, калкулатор и др.) да отговорите на въпросите. Натиснете бутона "START" за да започнете. УСПЕХ!!!
   

1.) Час 17.17 е равен 18 часа без 43 минути
да не 2.) Сумата на две от следните цифри 1, 3, 4, 7, 9 прави 13
да не 3.) Лява ръкавица обърната с вътрешността навън се налага точно на дясната ръка
да не 4.) Часовник обърнат надолу в 18.15 стрелката на минутите сочи надясно
да не 5.) Три обувки и пет ръкавици нормално побират общо 35 пръста
да не 6.) Числата: 4, 2, 0, 6, 9, 3, 7 в обратен ред са: 7, 3, 6, 9, 0, 2, 4
да не 7.) Буквите от думата ВИТЛО се съдържат в думата ЛОКОМОТИВ
да не 8.) Срещу огледалото Иван докосва лявото си ухо - образа докосва своето дясно
да не 9.) 7 кокошки и 3 котки имат общо 22 крака
да не 10.) Три цвята са достатъчни за да се оцвети куб така, че никои две съседни стени да не са еднакви
да не 11.) С точно 7 клечки можете да напишете думата ХИТ
да не 12.) След три стъпки напред, две наляво, три назад сме на три стъпки от началната позиция
да не
10 Години Индекс-България!

Предложения и коментари към:

page compiled in 0.01 sec